Wybierz swój język

Sieć ZIM  Hybrydowe technologie magazynowania XS

Sieć ZIM ma na celu zminimalizowanie wykorzystania akumulatorów w przyszłości, a zamiast tego otrzymanie nieosiągalnych wcześniej nowych cech całego systemu poprzez połączenie i integrację kilku form magazynowania energii oraz ich różnych punktów pracy i właściwości. Celem projektu jest osiągnięcie koncepcji pełnego zaopatrzenia z 85% bezpieczeństwem w stosunku do całego zapotrzebowania na energię w inteligentnej sieci oraz zaoferowanie rzeczywistego bilansowania sektora energetycznego. Obecnie nie jest to możliwe do osiągnięcia w przypadku czystych systemów magazynowania energii elektrycznej. Dlatego chcemy połączyć tematy magazynowania energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego zaopatrzenia w energię dla zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Elementem jednoczącym sieć jest technologia HCNG, która pozwoli nam osiągnąć ceny rynkowe szybciej niż przy zastosowaniu czystego wodoru.

Członkowie sieci postrzegają takie hybrydowe systemy magazynowania jako niezbędny element systemu energetycznego przyszłości i pokazują, jak można przeprowadzić proces transformacji w sposób ekonomicznie rynkowy.

Współpraca z polskimi partnerami w projekcie ZIM-International daje uczestniczącym w nim firmom i instytucjom naukowym z naciskiem na wschodnią Brandenburgię możliwości uczestniczenia w rozwoju będącego w gorszej sytuacji rejonu przygranicznego jako obszaru gospodarczego z wykorzystaniem kompetencji transgranicznych.